×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اطلاعیه اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص دستور جمع آوری تعدادی از فراورده ها(1394/12/09)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدر خصوص شماره تلفن رسیدگی به شکایات در ایام تعطیلات نوروز(1394/12/17)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدر خصوص  نظارت و حضور فعال مسئولین‏فنی نسبت به ارائه خدمات بهینه به بیماران و مراجعین به داروخانه (1394/12/12)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص ارسال لیست داروخانه های شبانه روزی تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی (12/12/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدر خصوص تهیه داروها به مقدارکافی دربیمارستانها جهت کشک ایام نوروز سال 1395 (1394/12/10)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص تامین اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی مراکز درمانی در ایام نوروز سال 1395 (1394/12/10)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدرخصوص عدم مجوز کیت  Vit D مربوط به کمپانی Biorex diagnostics  

(1394/11/17)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص درخواست تمدید مهلت ثبت اطلاعات داروخانه‏ها و تأیید معاونت‏های غذا و دارو تا پایان خردادماه 1395 در خصوص سامانه صدور پروانه و دریافت الکترونیکی (17/11/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص ثبت اطالاعات در سامانه ثبت نام داروخانه ها جهت صدور الکترونیکی پروانه تأسیس و مسئول‏فنی داروخانه (13/11/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اعلام فراخوان جهت تاسیس داروخانه در روستای فیلستان (07/11/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اعلام فراخوان جهت تاسیس داروخانه در شهر تهران (05/11/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص ریکال سوسپانسیون مترونیدازول شرکت البرز دارو(05/11/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص جمع آوری آمپول هپارین 5000 واحد/1 م ل با بسته بندی 10 عددی ، ساخت کارخانجات داروپخش ، با کد کالای 2522 و شماره سری ساخت 130  (30/10/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص جمع آوری و امحا دستکش ضد ویروس فاقد تاریخ معتبر کمپانی HUTCHINSON با برند G VIR

(1394/10/28)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص ریکال شامپو سلنیوم سولفاید - شرکت شفا (15/10/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص برگزاری چهارمین کنگره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار (15/10/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص الزام در تامین الکلهای طبی از پخشهای سراسری دارویی (09/10/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص تقلبی بودن داروی پرزوکائین-ایی(لیدوکائین – اپی نفرین) با مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش به شماره سری ساخت 611 (07/10/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص ریکال شربت دیفن هیدرامین شرکت داروسازی الحاوی (06/10/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص ارسال دستورالعمل توزیع و عرضه داروی بوپرنورفین- نالوکسان (02/10/1394)

پیوست

اطلاعیه داروخانه شهید کاظمی در خصوص دسترسی سایت داروخانه (16/09/1394)

اطلاعیه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر درخصوص ابلاغ دستورالعمل توزیع و عرضه داروی اکسی کدون (25/07/1394)

پیوست

اطلاعیه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر درخصوص ابلاغ دستورالعمل توزیع و عرضه قرص بوپرنورفین ـ نالوکسان *بخشنامه* (22/09/1394)

پیوست

اطلاعیه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر جهت اطلاع رسانی در خصوص واکسن آنفلوانزا (18/09/1394)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اطلاعیه شماره 116 مرکز Reductil ADR 
 (1394/09/22)

پیوست

اطلاعیه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر درخصوص فراورده های انعقادی(10/09/1394)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اطلاعیه شماره 115 ADR پتاسیم کلراید (27/08/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اطلاعیه شماره 114 ADR دوپامین
(1394/08/18)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص ارسال دستورالعمل توزیع و عرضه داروی اکسی کدون (1394/08/23)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اطلاع رسانی در خصوص اصلاح ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1394/08/18)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اعلام فراخوان جهت تاسیس داروخانه در شهرک نقش جهان در پیشوا 1394 (1394/08/11)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص ارسال دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‏های سلامت (1394/08/18)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اتصال نرم‏افزار داروخانه‏ها به سامانه تبادل اطلاعات سلامت (HIX) از طریق آدرس اینترنتی سازمان غذا و دارو
(1394/08/10)

اطلاع رسانی درخصوص دریافت کد کشوری سامانه تبادل اطلاعات سلامت (HIX) از سایت معاونت غذا و دارو 
(1394/08/11)

پیوست

اطلاعیه اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل درخصوص فهرست داروهای طبیعی مشمول بیمه  (1394/07/26)

پیوست

اطلاعیه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر درخصوص جمع آوری یوتروپین از بازار مصرف 
(1394/07/27)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اعلام ریکال سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس ساخت شرکت داروسازی سها (1394/07/26)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص ممنوعیت تبلیغات و بازاریابی شیرخشک مصنوعی(1394/07/26)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص جمع آوری قرص یاسمین با مندرجات انگلیسی- عربی بر روی جعبه (20/07/1394)

اطلاع رسانی درخصوص اتصال نرم‏افزارهای داروخانه به سامانه تبادل اطلاعات سلامت ( HIX)
(1394/07/20)
 

پیوست

اطلاعیه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدردرخصوص مراکز توزیع واکسن پنومووکس 23 (18/06/1394)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص عدم برگزاری مزایده کالاهای سلامت محور تاریخ گذشته و فاسد بدون دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو (14/07/1394)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اطلاعیه شماره 113مرکزADR 
(12/07/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در خصوص مشکلات کیفی در تجهیزات و ملزومات پزشکی(11/07/1394)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص جمع آوری داروی کربوپلاتین شرکت Ribosepharm
(1394/07/04)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص جمع آوری لوسیون موضعی بتامتازون شرکت داروپخش (31/06/1394)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدرخصوص جمع آوری سرم ساخت شرکت داروسازی شهید قاضی  (31/06/1394)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدرخصوص جمع آوری ویال اریترومایسین 1 گرمی ساخت Actavis
 (1394/06/31)

ارسال نامه معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص ابلاغ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت تعرفه خدمات دارویی با توجه به ضریب کا(1394/06/28)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص دستگاههای سولاریوم و انواع کیت های PRP از جانب سازمان غذا و دارو (1394/06/21)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اعلام نحوه آماده سازی فرآورده فیبرینوژن انسانی Haemocomplettan p 
(1394/06/16)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص اعلام شرایط و ضوابط قائم مقام مسئول‏فنی دانشجویان داروسازی جهت دستور اطلاع رسانی و اقدام (1394/06/07)

اطلاعیه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر درخصوص توزیع داروهای غیرمجاز - شرکت تدبیرپزشک (1394/05/13)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص ریکال شربت متادون شرکت اکسیر(1394/05/18)

اطلاعیه اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل درخصوص دستور جمع آوری فرآورده فاقد مجوز  پماد و روغن شتر مرغ با نام تجاری روجا (1394/05/05)

اطلاعیه مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو درخصوص جمع آوری چسب درمان میخچه در سطح بازار و داروخانه ها  (1394/04/20)

پیوست

اطلاعیه اداره کل ظارت بر امور دارو و مواد مخدر

در خصوص  اعلام نمونه تقلبی HERCLON

(1394/04/23)

 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درخصوص ضرورت درج بارکد دو بعدی دارو در سامانه سازمان بیمه گر (1394/04/20)

پیوست

 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

درخصوص خرید کلیه اقلام موجود در داروخانه از شرکت‏های مجاز با ارائه فاکتورهای معتبر (1394/04/09)

پیوست

 

اعلام فراخوان جهت تاسیس داروخانه در پارچین (تیر ماه 1394)
 اعلام فراخوان جهت تاسیس داروخانه در جوادآباد(تیر ماه 1394)
اطلاعیه اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل در خصوص جمع آوری محصولات تقلبی شرکت گل دارو تخت جمشید(1394/04/03)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص جمع آوری سوسپانسیون اریترومایسین 200 میلی گرمی ساخت داروسازی فارابی (1394/04/03)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص جمع آوری سوسپانسیون آزیترومایسین 200 میلی گرمی ساخت داروسازی فارابی (1394/04/03)
اطلاعیه شرکت دارو پخش در خصوص جمع آوری آمپول رانیتیدین 50 م گ / 2 م ل (1394/03/10)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال سرم یک لیتری 1/3 و 2/3 قندی نمکی ساخت شرکت فراورده های دارویی و تزریقی ایران (1394/02/14)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص جمع آوری قرص یاسمین فاقد اصالت شرکت بایر فارما (1394/02/14)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص جمع آوری آلپرازولام 5/0 میلی گرمی (زاناکس) (1394/02/13)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال ویال فلورواوراسیل وارداتی شرکت زیست دارو درمان پارس (1394/02/13)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کلیه مراکز وبیمارستانهاو مراکز جراحی محدود در خصوص اعلام موجودی و نحوه تامین و شرایط استفاده از داروی بواسیزوماب در آن مراکز (1394/02/13)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال قرص کاربامازپین 200 میلی گرمی ساخت شرکت داروسازی پارس دارو (1394/02/08)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم تهیه کلیه داروها وتجهیزات پزشکی از شرکتهای مجاز توزیع کننده و تحت نظارت مسئول فنی داروخانه (1394/02/08)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال ویال مروپنم 1 گرمی ساخت شرکت داروسازی دانا (1394/02/02)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال ویال سفتریاکسون 1 گرمی ساخت شرکت داروسازی دانا (1394/01/19)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال شربت دکسترومتورفان ساخت شرکت الحاوی (1394/01/19)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال پد الکلی ساخت شرکت پاکروش تزریق (1393/12/27)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام برنامه کشیک نوروزی شرکتهای توزیع دارو(پیوست)(1393/12/27)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال انوکساپارین 4000 واحدی شرکت داروسازی البرز دارو (24/12/1393)
اطلاعیه مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر به ریاست کلیه مراکز وبیمارستانهاو مراکز جراحی محدوددر خصوص  بروز عوارض جانبی شدید پس از تزریق داخل چشمی داروی بواسیزوماب در برخی از بیماران  (24/12/1393)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص ایام تعطیلات به داروخانه های شبانه روزی- واحد فنی و نظارت دارویی(17/12/1393)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کلیه شرکت های توزیع سراسری دارو درخصوص - تامین اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی مراکز درمانی در ایام نوروز سال 1394- معاونت غذا و دارو (17/12/1393)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص تهیه داروها به مقدارکافی دربیمارستانهاو اعلام برنامه کشیک پرسنل داروخانه -اموربیمارستانی(13/12/1393)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال ویال هرسپتین وارداتی شرکت آکام داروی اهورا(28/11/1393)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال آمپول فنتانیل میلی گرمی تولیدی شرکت داروسازی ابوریحان(27/11/1393)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال قرص نالیدیکسیک اسید 500 میلی گرمی ساخت داروسازی روز دارو(20/10/1393)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال پماد موضعی فلوسینولون شرکت داروسازی بهوزان(17/10/93)

اطلاعیه مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل درخصوص قیمتهای سه گانه داروهای طبیعی تحت پوشش بیمه(26/9/1393)

لیست قیمت

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کلیه مراکز در خصوص جمع آوری کلیه محموله های وارداتی داروی Lantus

(10/10/93)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کلیه مراکز وبیمارستانها درخصوص تعهدات داروئی سازمانهای بیمه گر(10/10/93)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص ابلاغ ضابطه فروش اینترنتی اقلام غیردارویی در داروخانه های کشور(1/10/1393)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کلیه مراکز  در خصوص طرح رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت دارو ومکمل(26/9/1393)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کلیه مراکز در خصوص اعلام ریکال داروی سندوستاتین لار شرکت نوارتیس- معاونت غذا و دارو (24/9/1393)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو به کلیه مراکز موضوع نامه در خصوص اعلام ریکال ویال تیوپنتال سدیم 1 گرمی (اکسی پنتال) ساخت داروسازی اکسیر(12/9/93)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص جمع آوری آمپول دیکلوفناک ساخت شرکت اکسیر(25/8/1393)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کلیه مراکز در خصوص ریکال قرص آلپرازولام  شرکت داروسازی تهران دارو (28/8/1393)

پیوست

اطلاعیه معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو در خصوص اعلام اجرایی شدن سامانه فراورده های سلامت(11/8/1393)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کلیه مراکز در خصوص اعلام ریکال کپسول گاباپنتین 100- تولید داروسازی سها(18/8/1393)

پیوست

اعلام فراخوان جهت تاسیس داروخانه در پردیس(آبان 1393)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کلیه مراکز در خصوص اعلام ریکال آمپول تریام هگزال ساخت شرکت هگزال آلمان(30/7/1393)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کلیه مراکز در خصوص اعلام ریکال آمپول نالوکسان ساخت داروسازی تولید دارو(30/7/1393)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  به کلیه مراکز در خصوص اعلام ریکال قرص آسپرین 80 ساخت داروسازی تهران دارو(30/7/1393)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص توزیع غیر مجاز دارو توسط شرکت دارویی کولان همدان به ریاست کلیه مراکز وبیمارستانها(19/7/1393)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص مکاتبه افراد سودجو جهت اخذ اطلاعات بانکی مراکز با جعل عناوین مسئولین ذیربط(29/6/93)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال هرسپتین 150 فاقد برچسب اصالت(26/6/1393)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال آمپول ویتامین K ساخت شرکت DAI HAN PHARM

 (25/6/1393) پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص قرص تقلبی فیناستراید سیپلا(19/6/1393)

پیوست1

پیوست2

 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم ثبت اطلاعات پایه و عضویت در سامانه کالا های سلامت محور به آدرس http://fdo.behdasht.gov.ir
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال ویال ایمی پنم اسیلاستاتین 500 و 250 میلی گرمی ساخت شرکت داروسازی جابرابن حیان(26/5/1393) پیوست
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص فاقد مجوز بودن قرصMove-Free-Advanced - پیوست (25/5/1393)
اطلاعیه مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر  در خصوص جمع آوری داروی هرسپتین 150 میلی گرمی (25/4/1393)
فراخوان جهت تاسیس داروخانه در پاکدشت
اطلاعیه وزیر محترم بهداشت به شبکه‏های بهداشت و درمان و مؤسسین محترم داروخانه‏هادر خصوص دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی در سال 1393 
اطلاعیه مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر به معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان درخصوص جمع آوری  ومعدوم سازی قرص پاروکستین 20 میلی گرمی(18/4/1393)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو به کلیه رؤسای محترم بیمارستان‏ها، شبکه‏های بهداشت و درمان و مؤسسین محترم داروخانه‏ها در خصوص خدمات حرفه ای داروسازان در داروخانه ها(31/4/1393)

بهای خدمات حرفه ای داروسازان در داروخانه ها

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه شهید بهشتی به ریاست کلیه مراکز وبیمارستانها درخصوص جمع آوری  وریکال سرم 1/3 و2/3 یک لیتری ساخت کارخانجات داروپخش(11/4/1393)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر به مدیر عامل شرکت رضا دارو پارس در خصوص ریکال قرص فنی تویین کامپاند(14/4/1393)
اطلاعیه مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر به مدیر عامل شرکت کسترش بارگانی دارو پخش در خصوص ریکال آمپول گرانیسترون(10/4/01393)
فهرست داروخانه‏های منتخب دانشگاه جهت برقراری سهمیه داروهای خاص و تک‏نسخه‏ای تا پایان خردادماه 1394

نامه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پشکی شهید بهشتی به ریاست کلیه مراکز وبیمارستانها درخصوص جمع آوری  وریکال سرم 1/3 و2/3 یک لیتری ساخت کارخانجات داروپخش(11/4/1393

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دراو دانشگاه شهید بهشتی به کلیه شرکت های دارویی و داروخانه های تحت پوشش در خصوص ثبت اولیه اطلاعات شرکت های دارویی و داروخانه ها در سایت سازمان(4/4/1393)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر به مدیر عامل شرکت رازک در خصوص ریکالدونمونه شربت تئوفیلین جی ساخت شرکت رازک حاوی رسوب زیاد (18/3/93)

اطلاعیه مدیر کل ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل به معاونین غذا و دارو کل کشور در خصوص جمع آوری، عدم توزیع و عدم مصرف کپسول Cranberry -

(1393/3/25)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص فرم اطلاع‏رسانی جمع‏آوری سرم یک‏لیتری DEXTROSE NACL 3.33% 0.3%  از سوی شرکت توزیع سراسری داروپخش (1/4/1393)
اطلاعیه مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر به مدیر عامل شرکت سهامی دارویی کشور در خصوص ریکال آمپول مگلوسان(18/3/1393)
اطلاعیه مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر به مدیر عامل شرکت امید دارو سلامت در خصوص ریکال آمپول بی کربنات سدیم(31/2/1393)
اطلاعیه مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر به مدیر عامل شرکت بهوزان درخصوص جمع آوری کرم موضعی نیتروفورازون(8/2/1393)

درج موارد مرتبط با مواد و تجهیزات مصرفی حوزه کنترل عفونت  

 فرآیندها و فرم ها و دستورالعمل های مربوط به پزشک خانواده

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست