×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروی سیکلوفسفامید در سامانه TTAC (1399/12/25)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروی سیکلوفسفامید در سامانه TTAC (1399/12/25)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص موضوع نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی (1399/12/24)
 

اطلاعیه مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص نحوه فعالیت داروخانه های روزانه در ایام تعطیلات رسمی نوروز (1399/12/16)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ابلاغ نامه مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص ضرورت بازرسی از داروخانه ها و شرکتهای پخش و پاسخگویی به شکایات واصله در ایام تعطیلات نوروز 1400(1399/12/12)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروهای sandostatin lar/octreotide در سامانه TTAC (1399/12/16)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال شربت اپیلیم(1399/12/01)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال ویال محلول کلسیم فولینات 30 میلی گرم (1399/11/09)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  در خصوص ممنوعیت فروش داروی میزوپروستول در داروخانه های غیربیمارستانی(1399/11/26)
 

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال داروی آتراکوریوم ایران هورمون (1399/11/21)

پیوست

 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ابلاغ بخشنامه های سازمان مورخ 99/11/13در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروهای aflibercept,omalizumab,denosumab60,denosumab120,amphotericinb liposome در سامانه TTAC

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال سری های ساخت 327 و 332 و 337 شربت اپیلیم کمپانی UNITHER-کوبل دارو
(1399/11/14)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات دارویAMPHOTERICIN-B LIPOSOME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 50 mg  در سامانه TTAC
(1399/11/13)

 
اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروی DENOSUMAB INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 120 mg/1.7mL 1.7 mL در سامانه TTAC
(1399/11/13)

 
اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروی DENOSUMAB INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 60 mg/1mL 1MILLILITER در سامانه TTAC
(1399/11/13)

 
اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروی AFLIBERCEPT INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL 0.1 mL در سامانه TTAC
(1399/11/13)

 

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص  محموله ایزوپروپیل الکل  - SASOL
(1399/11/11)

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/11/07

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوری ژل تزریقی زیر پوستی با نام تجاری Zishel
(1399/11/09)

 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروهای sandostatin lar/octreotide در سامانه TTAC (1399/11/05)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروهای متابولیک در سامانه TTAC
(1399/11/04)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروهای پیرفنیدون در سامانه TTAC
(1399/11/04)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات در سامانه TTAC برای داروی اسلتامیویر (1399/10/30)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص فروش اقلام دارویی در بستر فضای مجازی (1399/10/30)
 
اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات دارو در سامانه TTAC
(1399/10/21)

 
اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات در سامانه TTAC برای داروی کرئون(1399/10/15)
 

ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل توزیع و مصرف داروی میزوپروستول (ویرایش اول) آذرماه 1399 (1399/10/02)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در پاسخ به متفورمین 1000 و 500 سامی ساز-ریکال (1399/10/21)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو  در خصوص ریکال ایرینوتکان AQVIDA
(1399/10/20)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه ttac برای داروهای داکلاتاسویر و سوفوسبوویر(سووداک) (1399/10/20)

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/10/10

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/10/01

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/10/01

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/09/30

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو  در خصوص فهرست اقلام ضدعفونی کننده دارای مجوز از اداره کل دارو و تایید شده توسط دانشگاه ها (1399/09/13)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه انجام مکاتبات و ارسال مدارک متعهدین مقطع (1399/09/16)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه ttac برای داروهای داکلاتاسویر و سوفوسبوویر(سووداک) (1399/09/18)

پیوست

پاسخ مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به استعلام محلول ضدعفونی کننده سطوح سپتاتک شرکت بیدستان (1399/09/11)
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص نمونه تقلبی فراورده pentaglobulin
(1399/09/15)

پیوست

پیرو لزوم ثبت اطلاعات در سامانه TTAC برای داروی انسولین (1399/09/11)
 
لزوم ثبت اطلاعات در سامانه TTAC برای داروهای رمدسیویر / فاویپیراویر / توسیلیزومب (1399/09/11)
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه ttac برای داروی انسولین (1399/09/09)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو  در خصوص ضدعفونی کننده دست شرکت بهداشت کودک با نام تجاری پریا(1399/09/05)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو  در خصوص ضدعفونی کننده دست با نام تجاری پریا و آی کارلی(1399/09/05)

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/08/20

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/08/20

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/08/20

پیوست

بخشنامه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو  درخصوص لزوم حضور مسئول فنی در تمام ساعات فعالیت داروخانه(1399/08/23)
 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/08/14

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو  در خصوص لزوم تشدید بازرسی از داروخانه ها و شرکت های توزیعی درخصوص ماسک(1399/07/28)
 

اطلاعیه مدیر محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی در خصوص لزوم نظارت بر توزیع ماسک سه لایه پزشکی  (1399/07/30)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص نحوه توزیع واکسن آنفولانزا و واکسن های احتمالی بیماری کووید 19 (1399/07/28)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو  در خصوص توزیع واکسن آنفولانزا و واکسن های احتمالی بیماری کووید-19 (1399/07/26)
 

اطلاعیه معاون محترم وزیر و رئیس محترم سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم رعایت قیمت مصرف کننده ماسک در واحد های صنفی (1399/07/23)

اطلاعیه معاون محترم وزیر و رئیس محترم سازمان غذا و دارو در خصوص ابلاغ ضابطه نظام توزیع داروهای تحت کنترل در داروخانه ها (1399/06/30)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص نظارت بر توزیع ماسک

پیوست

ارسال گزارش هفتگی کمبود های دارویی

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص عدم انطباق ژل ضدعفونی کننده دست با نام تجاری Naprox

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ابلاغ دستورالعمل توزیع و مصرف داروی میزوپروستول

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اجرای ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری اقلام دارویی و استمرار استعلام اصالت از داروخانه ها (1399/05/22)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم جمع آوری اقلام دارویی فاقد شناسه ردیابی و رهگیری
(1399/05/19)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم جمع آوری اقلام دارویی فاقد شناسه ردیابی و رهگیری
(1399/05/19)

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/05/06

پیوست

اطلاعیه مدیر کل نظارت بر امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ارسال درخواست تخصیص داروهای سهمیه ای به داروخانه های متقاضی بر اساس عملکرد و امتیاز ارزشیابی (1399/05/06)
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال ژل و محلول Corosept
(1399/05/06)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال داروی استامینوفن زاگرس دارو(1399/05/05)
 
ابلاغ نامه شماره 665/37016 مورخ 99/04/21 سازمان غذا و دارو در خصوص تذکر به رعایت فاصله اجتماعی در داروخانه های سراسر کشور

پیوست
 

دستورالعمل فرآیند نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی(الزامات سلامت محیط و کار) مدیریت بیماری کرونا

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/04/21

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/04/21

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/04/21

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/04/21

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص فعالیت داروخانه‌های روزانه و نیمه‌وقت(1399/04/11)
 
اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص فعالیت داروخانه‌های روزانه و نیمه‌وقت(1399/04/07)
 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

پیوست

اطلاعیه سرپرست محترم مدیریت غذا و دارو در خصوص محصولات نیکاسپت(1399/02/27)

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص محصول تریتاسپت به پاک شیمی سلامت(1399/02/21)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در خصوص اعلام همکاری برای ارتقای سلامت مصرف کنندگان و پیشگیری از بروز مخاطرات مصرف فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل (1399/02/10)
 
اطلاعیه مدیر محترم نظارت بر امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص معرفی انبار خارجی داروخانه 
(1399/02/14)

 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در بستر سامانه اینترنتی اختصاصی هر داروخانه با تأیید دانشگاه(1399/02/01)

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص محصول تقلبی FLUGARD شرکت کیمیافام (1399/02/08)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص رعایت فاصله گذاری هوشمند در داروخانه های سراسر کشور1399/02/07)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ابلاغ ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در بستر سامانه اینترنتی اختصاصی هر داروخانه با تأیید دانشگاه(1399/02/02)

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص سوء استفاده از نام شرکت شیمیایی نوین پاک شرق(1399/02/01)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص قیمت و حجم محصولات ضدعفونی کننده داروخانه ای (1399/01/10)
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص درخواست ریکال محصولات ضد عفونی کننده دست (تریتاسپت )شرکت به پاک شیمی سلامت(1399/02/02)

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال محصولات ضد عفونی کننده دست (تریتاسپت )شرکت به پاک شیمی سلامت(1399/1/2)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال کلیه اشکال دارویی رانیتیدین(1399/1/27)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ابلاغ دستورالعمل ارتقاء نرم افزار داروخانه جهت اجرای نسخه پیچی الکترونیکی(1399/1/27)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال کلیه محصولات رانیتیدین(1399/1/26)

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در خصوص محلولهای ضدعفونی کننده

پیوست

اطلاعیه معاون وزیر و ئیس محترم سازمان غذا و دارو در خصوص بازگشت به درخواست لغو بخشنامه ممنوعیت توزیع اقلام پیشگیری از کرونا در داروخانه ها (1398/12/20) 

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لیست اقلام توقیفی غیر قابل مصرف(1399/1/18) 

پیوست

اطلاعیه مدیر کل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در خصوص  تولیدماسک های پارچه ای(1399/1/1)
 

اطلاعیه مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو در خصوص حذف فرآورده های رانیتیدین از بازار دارویی کشور(1399/1/25)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در خصوص محلول ضدعفونی کننده کیمیا الکل - فاقد مشخصات تولید کننده (1399/01/18)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین درخصوص صحت و سقم پروانه ضد عفونی کننده دست با نام تجاری سپتول شرکت سپیداج (1398/12/27)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا در خصوص ارسال شکایت یکتا مدیکال  (1398/12/28)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در خصوص ریکال محصول azmak 
 (1399/01/18)

 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در خصوص محلولهای ضدعفونی کننده 

پیوست
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در خصوص ژل ضد عفونی کننده دست با نام تجاری موریور ساخت شرکت آوجکو واقع در قزوین (1399/01/15)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در خصوص اسپری هلنسا آنتی باکتریال(ضد عفونی کننده ویروس و باکتری) ساخت شرکت عطر اتحاد پایتخت(1399/01/14)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در خصوص ژل ضد عفونی کننده دست با نام تجاری xinova (1399/01/11)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان در پاسخ استعلام معاونت غذا و دارو استان مرکزی در خصوص صحت و سقم پروانه بهداشتی ضدعفونی کننده با نام تجاری اکسیدین فوداسیب متعلق به شرکت آرال شیمی (1399/01/11)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در خصوص محلول ضد عفونی کننده دست با نام تجاری تریتاسپت ساخت شرکت به پاک شیمی سلامت (1399/01/11)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص  قیمت و حجم محصولات ضدعفونی کننده داروخانه ای (1399/01/10)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به استعلام محصول ضدعفونی کننده دست با نشان Benin
 (1399/01/10)

 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در خصوص محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح با نام تجاری نانو بیو ساید  (1399/01/10)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مشهد در خصوص ژل ضد عفونی کننده یوتاب طب (1399/01/10) 
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان در پاسخ به استعلام ژل ضدعفونی کننده دست swish(1399/01/11) 
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در خصوص محصول ضد عفونی کننده سپتول(1399/01/08)
 
اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص توزیع الکل اتانول تقلبی(1399/1/06)
 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست