×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص فعالیت داروخانه روزانه در ایام تعطیلات نوروز منوط به حضور مسئول‌فنی و اعلام کتبی به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه
(1397/12/28)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص ریکال آمپول ویتامین کا اسوه (1397/12/15)

پیوست
 
اطلاع رسانی در خصوص فعالیت داروخانه روزانه در ایام تعطیلات نوروز با توجه به نامه شماره 116146/665 مورخ 18/12/97 سازمان غذا و دارو (1397/12/19)

پیوست
 
اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص فعالیت داروخانه روزانه در ایام تعطیلات (1397/12/18)
 
اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص ریکال آمپول ویتامین کا اسوه (1397/12/15)

پیوست
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص نظارت و حضور فعال مسئولین‏فنی جهت ارائه خدمات بهینه به بیماران و مراجعین به داروخانه در نوروز  1398 (1397/12/14)

 

ارسال نامه شماره 112168/665مورخ 07/12/1397 مدیر‌کل محترم امور دارو سازمان غذا و دارو در خصوص توزیع داروی فاقد مجوز R.pills 180 با نام و الگوی تقلبی شرکت اسوه (1397/12/12)
 
پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص نحوه توزیع هورمون رشد (1397/11/27)
 
اطلاعیه مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال محلول استریل چشمی بالانسد سالت(1397/11/17)
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص استعلام عوارض داروی Glucantime و اطلاعیه ADR با موضوع هشدار در خصوص پایش بیماران تحت درمان با داروی مگلومین آنتی مونات
(1397/11/08)

پیوست

اطلاعیه درخصوص اعلام توقف تولید الکل طبی سینا فریمان به کلیه معاونین دانشگاهها به دلیل فاقد اعتبار بودن پروانه ها (1397/11/07)
 
اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص شرکت بالک سازی اناهیتا (1397/11/07)
 
اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص ریکال سوسپانسیون سفالکسین (1397/11/06)

پیوست
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال ویال سفازولین داروسازی لقمان (1397/11/02)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص توزیع و مصرف نوردیتروپین نوردیلت نوونوردیسک پارس (1397/10/23)

پیوست
 
اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص توزیع و مصرف نوردیتروپین نوردیلت نوونوردیسک پارس (1397/10/22)
 
اطلاعیه فوری اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در خصوص سامانه ثبت شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی (1397/10/19)

پیوست

اطلاعیه درخصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز (1397/10/17)
 
پیوست
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص گزارش شباهت ظاهری محلول تزریقی دکستروز داروپخش و محلول استریل غیرقابل تزریق گلایسین شهید قاضی (1397/10/19)

پیوست

اطلاعیه مشاور وزیر و اداره کل تجهیزات پزشکی درخصوص عدم نیاز به الصاق برچسب اصالت (1397/10/17)
 
اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص درخواست جمع آوری شامپو های ضد شپش (1397/10/17)
 
پیوست
 
اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص فرآورده آلدورازیم (1397/10/15)
 

اطلاعیه اداره کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت در خصوص ابلاغ نامه الزام به برچسب گذاری داروهای با هشدار بالا از مبدا (1397/10/12)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص داروی فاقد شناسه کنترل اصالت (1397/10/11)
 
پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص نوردیتروپین نوردیلت (1397/10/10)
 
اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص جمع آوری محصولات ضد شپش غیر مجاز (1397/10/08)
 
اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص تایید الصاق لیبل اصالت محصول پروپوفول 1%، 20 میلی لیتری شرکت فرزنیوس کابی (1397/10/05)
 
اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص ریکال ویال مترونیدازول 5/0 % (1397/10/01)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ارسال فهرست 162 داروخانه‏ منتخب و 20 داروخانه داخلی بیمارستان جهت دریافت داروهای خاص، شیمی درمانی، پیوندی، ام اس MS، ریتالین، دگزامین و اکسی کدون تا 01/09/98

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص ریکال آمپول دگزامتازون شرکت کاسپین (1397/10/01)

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص ژل های تزریقی زیر پوستی غیر مجاز (1397/09/28)
 
اطلاعیه اداره کل محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در خصوص حکم بازرسی
 
اطلاعیه اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در خصوص جلوگیری از ورود قرص برنج به کشور

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در خصوص نکات مهم در مدیریت شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی

پیوست

اطلاع رسانی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص کارت زرد ADR و گزارشدهی آنلاین
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص گزارش تخلفات شرکت های دارویی

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در خصوص پیرو خبر جمع آوری کپسول اکوفان

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در خصوص کپسول اکوفان

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در خصوص نکات مهم در مدیریت شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی

پیوست

اطلاعیه اداره کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت در خصوص پیگیری گزارش یک مورد عارضه جدی مشکوک به مصرف کپسول چاقی فرشته

پیوست

اطلاعیه در خصوص آکهی فراخوان تهران بزرگ سال 1397 

پیوست

اطلاعیه معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشک شهید بهشتی در خصوص ابلاغ شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با متانول

پیوست

اطلاعیه در خصوص تاسیس داروخانه درشهرستان پاکدشت 

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام فهرست داروخانه های منتخب جهت توزیع متمرکز شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه (1397/07/01)

پیوست

اطلاعیه در خصوص  بروز عفونت سالمونلایی از شیر خشک شرکت فرانسوی

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص  الزام صدور فاکتور همراه نسخه بیمار با عنایت به نامه شماره 37395/665 مورخ 97/04/30 مدیرکل امور دارو سازمان غذا و دارو (1397/06/03)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام غیرقانونی بودن خرید غیرمتعارف، انبوه و تجمیعی دارو و اقلام سلامت و دپوی آن در داروخانه و انبار (1397/05/14)
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص محصولات با برند DYNAMAX- شرکت داروسازی کارن(1397/05/14)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال فراورده Massive Whey شرکت داروسازی کارن (1397/05/09)
 
اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص تاسیس داروخانه در شهر تهران(1397/05/09)
 

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص ممنوعیت انجام سنجش تراکم استخوان در داروخانه(1397/05/02)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال داروی والسارتان (1397/05/03)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی در خصوص اعلام تجهیزات پزشکی فاقد مجوز (1397/05/01)
 

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص صدور مجوز توزیع داروی هورمون رشد Eutropin 4IU در سطح داروخانه های کشور(1397/04/19)

اطلاعیه اداره کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت در خصوص موثر بودن مصرف داروی Spinraza در روند درمان بیماری SMA  (1397/04/17)

پیوست

اطلاعیه در خصوص بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه مشمول بیمه پایه (1397/04/09)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال سوسپانسیون استامینوفن 120 (1397/04/16)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال ویال گانسیکلوویر (1397/03/22)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال آمپول کتورولاک (1397/03/23)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال ویال گانسیکلوویر (1397/03/22)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در پاسخ به استعلام محصول Baby Teething Gel

(1397/03/13)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال محلول تزریقی دکستروز 10 درصد (1397/03/02)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال ویال اتوپوساید (1397/02/31)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال ویال سفتریاکسون 1 گرمی شرکت البرز دارو (1397/02/23)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال ویال پروپوفول شرکت B.Braun آلمان (1397/02/11)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال اریتروپویتین 4000 واحدی شرکت نوترکیب ایران (1397/02/11)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در خصوص شیر خشک بیو میل پلاس AR   (1397/02/10)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال ویال هیدروکورتیزون شرکت Rotexmedica (1397/01/29)

پیوست

 

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست