×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص جمع آوری شربت زادیتن (1396/12/21)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص اعلام سوءاستفاده احتمالی از نام شرکت سیمین تاک  (1396/11/25)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم استعلام کد رهگیری فرآورده Herceptin (1396/11/18)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص  عدم مصرف نمونه مشکوک داروی XOLAIR 150  (1396/11/16)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام غیرقانونی بودن خرید و توزیع غیرمتعارف اقلام سلامت در داروخانه ها (1396/11/14)

پیوست

اطلاع رسانی در خصوص جمع آوری و توقف فروش داروهایی که در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه رهگیری آنها توسط شرکت ثبت نگردیده (1396/11/09)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در خصوص پیغام تقلبی محصول Body Attack Extreme Iso Whey Chocolate 1800 g شرکت ریوا پرشین پارس (1396/10/23)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال ویال متوترکسات 50mg/2mL با نام تجاری Zuvitrex (1396/10/19)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم استعلام فراورده Mabthera از سامانه TTAC پیش از مصرف (1396/10/17)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم استعلام داروی پرولیا از سامانه TTAC پیش از مصرف (1396/10/17)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص بخشنامه برچسب گذاری داروهای باهشداربالا  (1396/10/16)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام فاقد مجوز بودن فراورده حب نارکوتیک شرکت نوش داروی توس سلامت (هلسا) (1396/10/05)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال ژل تزریقی A.T.P VISC شرکت ابزار طب پویا (1396/09/13)

پیوست

اطلاعیه دبیر کمیسیون در خصوص صدور فاکتور رسمی (1396/09/13)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی در خصوص مایع شستشوی لنز- herbina  (1396/09/08)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص جمع‏آوری فراورده کپسول مهزل شرکت باغ داروی سبز سلامت گستر گیتی از سطح عرضه (1396/08/24)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص جمع‏آوری فراورده کپسول مهزل شرکت نوآوران آباگستر هوشمند از سطح عرضه (1396/08/23)

پیوست

اطلاعیه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری تهران در خصوص   کالای غیر مجاز (1396/08/14)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص جمع آوری فراورده روغن شتر مرغ شرکت بانی طب آریا از سطح عرضه (1396/08/20)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص جمع آوری فراورده Gray hair oil شرکت دارو درمان سحر از سطح عرضه (1396/08/17)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص نحوه دریافت و اخذ کد GLN
(1396/08/13
)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی شناسایی و نحوه برخورد با خطاها و تخلفات نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت (TTAC)
(1396/08/08
)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص بازگشت به ارسال نمونه های حنا و روغن کوهان شتر فاقد مجوز بهداشتی (1396/08/06)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص داروی لنالیدوماید 25 (1396/07/24)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص پیروکسیکام تزریقی (1396/07/30)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص بلامانع بودن توزیع لنالیدوماید 25 شرکت اریکه تجارت ویستا با شماره سری ساخت 1607062 و 1607022 (1396/07/25)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص الزام تأمین الکلهای طبی از پخشهای سراسری دارویی (1396/07/24)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص عدم تجویز داروهای خارج از فهرست (1396/07/24)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص بازگشت به استعلام مجوز تولید و پروانه ساخت شربت رازیانه احسان(طب اسلامی)  و جمع آوری آن از سطح عرضه (1396/07/22)

پیوست
اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص هورمون رشد  (1396/07/12)
 بخشنامه سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد ایران ( آیداتیس)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام شماره بچ های مجاز به توزیع و مصرف داروی رتپلاز داروسازی اسوه (1396/07/05)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال کپسول پیاسکلیدین 300 میلی گرمی (2) (1396/06/29)

پیوست

اطلاعیه اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص مجوز مایع لنز هربینا (1396/06/22)

 

اطلاعیه اداره کل امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص دستور جمع آوری محصولات بدون مجوز شرکت کیمیاگران راز طبیعت (1396/06/14)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال فرآورده IMATINIB 100 کمپانی CIPLA (1396/06/04)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص داروهای فاقد مجوز و قاچاق (1396/05/29)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) (1396/05/28)

پیوست

اطلاعیه اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص فاقد مجوز بودن محصولات دکتر روازاده و احیاء طب اسلامی  (1396/05/24)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال فرآورده PEGAFERON 180 mg شرکت فرآورده‏های پویش دارو (1396/05/22)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام اشتباه در بسته بندی داروی لنالیدوماید شرکت اریکه تجارت ویستا (1396/05/21)

پیوست

اطلاع رسانی درخصوص ثبت نام اولیه داروخانه به سامانه تبادل اطلاعات سلامت (HIX)
(1396/05/15
)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام جعل سر برگ شرکت پویش فارمد گستر    (1396/05/11)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال قرص کورکوما شرکت سینا فرآور اسپادانا (1396/05/03)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال شیر خشک نان 1 شرکت نستله ایران (1396/04/25)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اطلاع اعلام ریکال ویال کلومایسین وارداتی شرکت رضا دارو پارس (1396/04/19)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اطلاع رسانی درخصوص خرید کلیه اقلام موجود در مراکز پزشکی آموزشی و درمانی از شرکت‏های مجاز با ارائه فاکتورهای معتبر (1396/04/17)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ابلاغ مجدد ممنوعیت عرضه فرآورده‏های سلامت با برچسب اصالت قدیمی از تاریخ 1395/12/15 (1396/04/17)

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال فرآورده آلبومین (2) با نام تجاری Albiomin محصول کارخانه Biotest آلمان (1396/04/13)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال کپسول پیاسکلیدین 300 میلی گرمی (1396/04/10)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام فراخوان جهت تاسیس داروخانه در روستای فیلستان- تیر ماه 1396  (1396/04/10)

پیوست

اطلاعیه اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص اعلام رای کمیسیون قانونی تشخیص فراورده های شرکت تعاونی و داروسازی بالک و گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مهداروی طوبی (1396/04/03 )

 اطلاعیه اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص استعلام شربت هربال میکسچر (1396/04/03 )

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص  اعلام ریکال آمپول Clexane 4000/0.4 Ml  (1396/03/30)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص  اعلام غیرمجاز بودن توزیع و مصرف داروی رتپلاز (2) داروسازی اسوه با نام تجاری Retelies (1396/03/29)

پیوست

 اطلاع رسانی در خصوص تعلیق مجوز فرآورده  کپسول مهزل شرکت باغ داروی سبز سلامت گستر گیتی (1396/03/24) 

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام غیرمجاز بودن توزیع و مصرف داروی رتپلاز داروسازی اسوه با نام تجاری Retelies(1396/03/13)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال ژل واژینال FLORAGYN شرکت اهران تجارت (1396/03/07)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال قرص ISICOM 100/25 شرکت داروسازی مداوا (1396/02/26)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال فرآورده آلبومین با نام تجاری Albiomin محصول کارخانه Biotest آلمان (1396/02/18)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ارسال فاکتور الکترونیک داروهای مخدر از طریق اتصال به بستر HIX  (1396/02/17)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال شربت Ronak vita C + Zinc شرکت پیشرو آریا روناک  (1396/02/16)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ابلاغ رأی کمیسیون ماده 20 مورخ 1396/02/06 - موافقت با فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی در داروخانه (1396/02/10)

پیوست

 اطلاعیه اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص عدم توزیع الکلهای طبی در ظروف پت (1396/02/03) 

 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام ریکال آلبومین 20 درصد شرکت Baxter اتریش (1396/02/04)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام کاهش قیمت برخی اقلام دارویی (03/02/1396)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال محلول استریل تزریقی سدیم کلراید 9/0 درصد شرکت Baxter هند (16/01/1396)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص جمع آوری داروی دیسپورت تقلبی از سطح عرضه (16/01/1396)

پیوست 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست